บาคาร่าออนไลน์

รวบบทความเกี่ยวกับ บาคาร่าออนไลน์

แกลเลอรี่ของไมโครกราฟ

แกลเลอรี่ของไมโครกราฟ

นักชีววิทยาชาวเยอรมัน Ernst Haeckel ตราสินค้า  radiolarians – แพลงตอนน้ำทะเลขนาดเล็ก – หนึ่งใน “รูปแบบศิลปะของธรรมชาติ” ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับภายใต้การพิจารณาของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดเกือบหนึ่งศตวรรษต่อมา สัตว์เซลล์เดียวเหล่านี้มีรูปร่างที่ซับซ้อนหลากหลาย ดังแสดงในภาพของเปลือกเรดิโอลาเรียน เป็นหนึ่งในคอลเล็กชั่นไมโครกราฟที่โดดเด่นซึ่งรวบรวมโดย Science...

Continue reading...